Q: Hva slags dokumentasjon trengs for sykkelen?

Ved mottak av faktura vil du motta et transportskjema som vi ber deg vennligst skrive ut. Vennligst sørg for å ha transportskjemaet utfylt og klart til bruk ved levering av ditt kjøreutsyr, da det er et essensielt dokument som må medfølge kjøretøyet for å bekrefte at vi har autorisert transportoppdrag fra eieren.

Transportskjemaet vil bli tilsendt deg i pdf-format via e-post sammen med fakturaen.

Dersom du velger å inkludere bagasje, bag eller annet kjøreutsyr i transporten, ber vi om at det er tydelig merket med fullt navn og tilhørende informasjon.

Det er viktig å påpeke at det ikke er tillatt å transportere alkohol, tobakk, farlige stoffer, våpen, narkotika eller andre ulovlige gjenstander.