Q: Hvordan transporterer dere MC, sånn rent praktisk?

A: Vi kjører spesialtilpasset trailere for transport. MC trengs ikke å pakkes inn i transportkasser derfor. Dette gjør hele avvikling ved lasting & lossing meget raskt og effektiv.

A: Som navnet antyder er MC Transport er er rent transportfirma spesialisert på transport av MC. Vi er ikke en reisearrangør. Så vi kan ikke bestille flybilletter, taxi, hotel eller andre tjenester – selv om vi hadde ønsket det. Rettslige situasjon, også rundt forsikringer og lignende – er ganske klart her. Du kan lese mer her – https://lovdata.no/dokument/NLO/lov/1981-06-12-72

Q: Hvordan transporterer dere MC, sånn rent praktisk?