Terms & Conditions

VILKÅR & BETINGELSER FOR BESTILLING OG KANSELLERING

AVBESTILLING

Du kan kansellere en bestilt tur mer enn 60 dager før den planlagte reisen og motta full refusjon. Avbestilling av en bestilt tur mindre enn 60 dager, men større enn 30 dager før den første dagen av turen, har kunden rett til en refusjon på 50% av det opprinnelige innskuddet. Hvis kunden kansellerer en tur mindre enn 30 dager, vil alle innskudd bli beholdt av MC Transport AS.

Alle avbestillinger må overføres skriftlig.

Det gis ingen refusjon for avbestilling i løpet av turen / transport, og heller ikke for ubrukte deler av transport, og heller ikke for endringer, oppgraderinger, justeringer som er gjort i løpet av tur/ transport.

Manglende betaling innen forfallsdato vil bli betraktet som en avbestilling, og plassen din vil bli tilbudt den neste personen.

ENDRINGER OG AVBESTILLINGER

MC Transport AS forbeholder seg retten til å avvise en reservasjon.

MC Transport AS refunderer ikke personlige utgifter på grunn av endringer i tilbudet eller avbestillinger, for eksempel forhåndsbetalte hotell kostnader eller flybilletter og lignende.

I den usannsynlige situasjonen med en komplett kansellering av MC Transport AS vil vi gi full refusjon. MC Transport AS påtar seg ikke ansvar for personlige utgifter som er påløpt som et resultat av en avbestilling av transport, inkludert flybilletter og lignende.

FORSIKRING

Vårt godsansvar og “tabbeforsikring” gir dekning for eventuelle skader som måtte oppstå under transport, og vi følger retningslinjene i NSAB 2020. Det er imidlertid viktig å påpeke at vi ikke kan forsikre andres kjøretøy, spesielt ikke ombygde eller påkostede kjøretøy, da dette må forsikres av eieren selv.

Vi anbefaler også sterkt kaskoforsikring på alle sykler, samt internasjonal forsikringskor (grønt kort) for din egen del, som du kan skaffe fra ditt forsikringsselskap. Dette kan også være påkrevd i visse land, selv innenfor EU. Vær oppmerksom på at egen transportforsikring ikke er nødvendig, da både din kasko- og våre gods/tabbeforsikringer gir dekning for eventuelle skader.

PRISER

Priser som er oppgitt på vår hjemmeside er priser per Motorsykkel.