Q: Er MCen forsikret under transport?

Vi ønsker å informere deg om vår forsikringspraksis i forbindelse med transporttjenester. Vårt godsansvar og “tabbeforsikring” gir dekning for eventuelle skader som måtte oppstå under transport, og vi følger retningslinjene i NSAB 2020.

Det er imidlertid viktig å påpeke at vi ikke kan forsikre andres kjøretøy, spesielt ikke ombygde eller påkostede kjøretøy, da dette må forsikres av eieren selv.

Vi anbefaler også sterkt kaskoforsikring på alle sykler, samt internasjonal forsikringskor (grønt kort) for din egen del, som du kan skaffe fra ditt forsikringsselskap. Dette kan også være påkrevd i visse land, selv innenfor EU. Vær oppmerksom på at egen transportforsikring ikke er nødvendig, da både din kasko- og våre gods/tabbeforsikringer gir dekning for eventuelle skader.

Takk for din oppmerksomhet, og vennligst ikke nøl med å kontakte oss dersom du har spørsmål eller ønsker ytterligere informasjon om vår forsikringspraksis.