Skjema

Tollunionen i EU innførte i oktober 2013 at eier av kjøretøy som fraktes av 3part skal ha med en erklæring på at transporten er med kjøretøyeiers samtykke. Dette pga mye tyveri og svindel med kjøretøy over landegrenser.

Vi har derfor laget vedlagte skjema for å tilfredsstille deres regler. Opplysningene her vil bli holdt strengt konfidensielle hos oss og skjemaene blir behørig destruert etter hjemkomst.

Disse skjemaene må skrives ut, du må så fylle ut de tre øverste linjene og alt under den doble streken og «personal travel information».
Skjemaet må printes, underskrives og leveres i original sammen med kopi av vognkort del 1 ved lasting av sykkelen før avreise.

Skulle nedlasting ikke fungere kan du også laste ned pdf fra vår dropbox her – https://www.dropbox.com/ – vi skal sende samme skjema også sammen med faktura.

Skjemaet kan IKKE mailes tilbake til oss da Tollvesenet krever original signatur!

Husk også kopi av originalvognkort del 1. (Del 2 og midlertidig vognkort godtas ikke i utlandet.)

På avtalt lastedag er det bare å møte opp med ferdig turpakket sykkel. Vi ordner alt med lasting og sikring av din sykkel.

Kjøreutstyr sendes med i løs bag ved siden av. Husk å merke denne godt med ditt navn!!!! Så er det bare å møte på flyplassen når den tid kommer uten annet enn pass, penger og godt humør og så finner du sykkelen ferdig losset og klar til tur på avtalt destinasjon. Enklere (og billigere) kan det ikke gjøres!

Vi vil gjøre vårt ytterste til at dere skal få en vellykket tur. Dersom dere har spørsmål, ring gjerne 979 59000.

Med vennlig hilsen,

Morten Lorentzen